Dyscypliny w diagnostyce laboratoryjnej

Diagnostyka laboratoryjna, zwana także analityką medyczną, zajmuje się określaniem składu oraz parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi oraz wszelkich

Badania laboratoryjne w naukach społecznych

Badania laboratoryjne budzą skojarzenia z przestrzennym i sterylnym pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczną aparaturę, przy której zasiadają analitycy a białych fartuchach.

Strona 2 z 212